Debian Weekly News - 29 maj 2001

Ny LSB-lista skapad. Mark Johnson tillkännagav att en lista har skapats för att diskutera XML/SGML-specen i Linux Standard Base. Detta är inte en Debianspecifik lista, utan den kommer vara intressant för DocBook-användare och alla andra som använder SGML/XML i Debian. Det finns även den officiella debian-sgml-listan för Debianspecifika diskussioner.

Debianinstallerare för Nubus PowerMacar. Stephen Waters e-postade följande tillkannagivande:

Med tillkomsten av SWIM3-diskettstöd följer jobb mot en diskettbaserad Debianinstallation för Nubus-baserade PowerMacar. Hjälp och testning uppskattas, speciellt för de med talang för att återskapa startprocedurer genom att studera okänd maskinvara.

linuxppc-nubus på linuxppc.org

Känner du någonsin... att du blir övervakad? Vill du veta om du blir port-skannad? Rudy Gevaert frågade debian-security-sändlistan om hur man detekterar port-skanningar, och fick bra svar med många förslag.

Sårbarhet i jokerteckensexpandering i ftp-servrar. Andres Herrera påpekade att versionen av ProFTPD i stable är sårbar för den överbelastningsattack som beskrivs i denna CERT-bulletin. Enligt ProFTPD-webbplatsen är kandidatversionen 1.2.2rc2 inte sårbar för denna attack.

Autoconf 2.50 är ute. Detta har förorsakat en hel del diskussion på sändlistan debian-devel. Autoconf är ett program som skapar skript för att konfigurera kodpaket. Dessa skript undersöker olika funktioner på en plattform för att hjälpa kompileringen och se till att alla beroenden möts. Autoconf används för det mesta bara av utvecklare eller för omfattande modifiering av andras program. En del skript skrivna för Autoconf 2.13 kan gå sönder vid uppgradering, de som använder Autoconf kan vara intresserade av att delta i diskussionen på debian-devel.

Vad är rätt sätt att paketera teman? Ben Burton tog upp ett intressant spörsmål på debian-devel, det vill säga hur fönsterhanterarteman bör paketeras? Bör varje tema ha sitt eget paket eller bör alla teman för en fönsterhanterare samlas i ett enda stort paket? Ingen tydlig slutsats har ännu dragits, men kanske bör detta i slutändan borde skrivas in i Debians policy?

Nya paket under veckan är bland andra det intressant namngivna grunch, ett paket som slår ihop delvisa inläsningar av en bild till en sömlös bild. Bland andra märkvärda tillägg finns ipmenu, ett ncurses-baserat program för att konfigurera iptables-, iproute2- och QoS-system utan att arbeta vid kommandoraden, vilket är krångligt även för många erfarna Linuxanvändare, maradns, en enkel DNS-server inriktad på säkerhet, mpgtx, ett verktyg för att manipulera både ljud- och bild-MPEG-filer, samt crimson, ett hex-baserat taktiskt krigsspel inte olikt Battle Isle(TM).

Vi vill höra din mening... Sänd nyhetstips, kommentarer eller förslag till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier, Jean-Christophe Helary och Tollef Fog Heen.
Det översattes av Peter Karlsson.