Flere donationer øger pålideligheden ved Debians vigtigste infrastruktur

3. oktober 2016

I løbet af de seneste måneder har Hewlett Packard Enterprise (HPE), en af Debians primære hardwarepartnere, foretaget flere store hardwaredonationer som støtte til Debians vigtigste tjenester. Det donerede udstyr vil blive installeret i datacentre hos adskillige hostingpartnere i Canada, USA og Australien.

HPE's hardwaredonationer gør det muligt for Debian at ...

Hewlett Packard Enterprise er afhængig af Debians teknologier til for HPE Linux, en teknisk standard på tværs af virksomheden, sagde Steve Geary, Senior Director ved Hewlett Packard Enterprise. Vi er glade for at Debian-projektet kan bruge vores hardwaredonation til yderligere at forbedre sin infrastrukturs tilgængelighed.

HPE's generøse udstyrsdonation gør det muligt for Debian at opfriske de servere, som underbygger en række af vores vigtigste tjenester, forklarede Luca Filipozzi, medlem af Debian System Administration-holdet (DSA).

Donationen af et kabinet, bladeservere og et SAN, gør det muligt for DSA at opbygge et hostingmiljø til virtuelle maskiner ved UBC (Canada), som funktionsmæssigt svarer til det miljø, Debian allerede har installeret i Storbritannien. HPE's hardwaredonation gør det muligt for Debian at opnå den høje tilgængelig, geografiske redundans og partneruafhængighed i vores tjenester, som vores projektkollegaer kræver, og som vores brugere har vænnet sig til.

Opfriskningen af den infrastruktur, der ligger bag ftp-master.debian.org og security.debian.org er vital for at sikre at projektet er i stand til at fremstille og vedligehold styresystemet Debian. Førstnævnte er en uundværlig komponent i Debians automatiske buildmiljø, som anvendes dagligt af projektmedlemmer til pakkevedligeholdelsesaktiviteter; altimens sidstnævnte er en tjenste af afgørende betydning for vores brugere, da den stiller det maskinel til rådighed, der gør det muligt at levere sikkerhedsopdateringer til dem.

Det er kun gennem donation af frivilliges arbejde, hardware og services samt økonomiske bidrag, at Debian er i stand til leve op til sin målsætning om at levere et frit tilgængeligt styresystem. Vi er meget taknemmelige for HPE's generøsitet.

Om Debian

Debian-projektet blev grundlagt i 1993 af Ian Murdock, som et helt frit fællesskabsprojekt. Siden den gang, er projektet vokset til at være et af de største og mest indflydelsesrige open source-projekter. Tusindvis af frivillige fra hele verden samarbejder om at fremstille og vedligeholde Debian-software. Med oversættelser til 70 sprog, og med understøttelse af et enormt antal computertyper, kalder Debian sig det universelle styresystem.

Kontaktoplysninger

For flere oplysninger, besøg Debians websider på https://www.debian.org/ eller send e-mail på engelsk til <press@debian.org>.