Debian anser GNU FDL fri med förbehåll

16 mars 2006

Debianprojektet har bestämt att dokument som distribueras under GNU Free Documentation License (FDL) anses fria enligt Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG) så länge de inte innehåller några delar som inte kan modifieras.

Detta beslut har nåtts via en allmän resolution i vilken alla Debianutvecklare haft möjlighet att rösta. 369 Debianutvecklare har deltagit i omröstningen och majoriteten anser att dokument som släppts under GNU FDL är lämpliga för Debians huvudarkiv så länge de inte innehåller delar som inte kan förändras.

Detta beslut innebär en något lösare tolkning av situationen, då samtliga dokument som distribuerats under GNU FDL var tvungna att tas bort från arkivet. Vissa kan nu behållas i arkivet.

Denna omröstning påverkar den kommande utgivningen av ”Etch” eftersom resultatet får till följd att många utvecklare måste kontrollera om deras dokumentation innehåller delar som inte kan modifieras. Mycket av dokumentationen kan dock behållas i huvudarkivet även om den licensierats under GNU FDL.

Detaljer

Om Debian

Debian är ett fritt operativsystem som utvecklas av mer än tusen utvecklare från hela världen som samarbetar via Internet. Debians hängivenhet till fri programvara, dess ideella natur och dess öppna utvecklingsmodell gör den unik bland GNU/Linux-distributioner.

Debianprojektets huvudstyrkor är dess bas av frivilliga, dess hängivenhet till Debians sociala kontrakt och dess förpliktelse att tillhandahålla det bästa möjliga operativsystemet. Debian 3.1 är ytterligare ett viktigt steg i denna riktning.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).