Debian anser GNU FDL for at være fri med visse forbehold

16. marts 2006

Debian-projektet har besluttet at dokumenter der distribueres under GNU Free Documentation License (FDL) anses for at være fri hvad angår Debian Debian Free Software Guidelines (DFSG, Debians retningslinjer for fri software), med mindre dokumenterne indeholder dele, der ikke må ændres.

Denne afgørelse blev vedtaget via en generel beslutning, hvor alle Debians udviklere havde mulighed for at stemme. 369 Debian-udviklere deltog i afstemningen, og flertallet af dem anser dokumenter udgivet under GNU FDL som værende egnede til placering i Debians hovedarkiv, så længe de ikke indeholder afsnit, der ikke må ændres.

Denne afgørelse lemper de tidligere fortolkning af denne situation, ifølge hvilken alle dokumenter, der distribueres under GNU FDL, skulle fjernes fra arkivet. Nogle af dem må nu blive i arkivet.

Afstemningen har betydning for den kommende udgivelse af "etch", da resultatet medfører at mange udviklere skal undersøge om dokumentation indeholder dele, der ikke må ændres. Desuden må megen dokumentation blive i Debians hovedarkiv, selvom den er udgivet under GNU FDL.

Detaljerede oplysninger

Om Debian

Debian GNU/Linux er et frit styresystem, udviklet af mere end tusinde frivillige fra hele verden, der samarbejder via Internet. Debians loyalitet over for fri software, dets almennyttige karaktér, og dets åbne udviklingsmodel gør det unikt blandt GNU/Linux-distributioner.

Debian-projektets stærkeste sider er fundamentet af frivillige, dets dedikation til Debians Sociale Kontrakt og engagementet i at tilbyde det bedst mulige styresystem. Debian 3.1 er endnu et vigtigt skridt i den retning.

Kontaktoplysninger

For flere oplysninger, besøg Debians websider på https://www.debian.org/ eller send en e-mail på engelsk til <press@debian.org>.