Debian med integrerat XML-stöd

6 maj 2004

Den kommande stabila Debianutgåvan (med kodnamnet ”Sarge”) kommer innehålla fullt integrerat XML-stöd. Flera verktygskedjor för XSL(T)-behandling, ett XML-katalogsystem som uppfyller alla standarder och Debian XML-policydokument för både Debianutvecklare och -användare utgör ryggraden i en komplett, hyllvarusystem för XML-utvecklare och -författare.

Det innovativa XML-undersystemet, vilket supplerar de redan integrerade SGML- och DSSSL-infrastrukturerna och -paketen, gör Debian till en ledande plattform för SGML- och XML-utvecklare och tillhandahåller en fullständig uppsättning arbetsverktyg för dokumentationsförfattare och märkspråksprogrammerare, utan att någon manuell konfiguration är nödvändig.

Funktioner

Debians modell för öppet deltagande och det pågående engagemanget för systemkvalitet (som avspeglas i Debians policy) gör att Debian är mer än steget före andra kommersiella och fria distributioner.

Hur man deltar

Intresserade Debiananvändare och -utvecklare inbjuds härmed till att delta i den framtida utvecklingen och implementationen av XML och relaterade verktyg, genom att delta i Debians XML-/SGML-grupp och/eller en av XML-/SGML-sändlistorna: